Lyftenhet 492

Mekanisk lyftenhet

 • Effektiv vagn för lyft och transport av heltäckningsrullar
 • Löst rör med säkerhetslås och nylonlager för att underlätta upprullningen på stativ
 • Två lyfthöjder
 • Detaljerad bruksanvisning på omstående sida

  Rörlängder:

220, 430, 450, 520 cm
Centerhöjd/hög 60 cm


Rörlängder:

220, 430, 450, 520 cm
Centerhöjd/låg    40 cm

492 Bruksanvisning:

 • Stick röret igenom mattrullen
 • Lossa låset på den övre tvärstången – dornen svänger nu fritt om det nedre tvärröret
 • Sänk gaveln och för in dornen i röret. Lås smäcklåset på dornen i ett hål på röret.
 • Vippa gaveln lodrätt och säkra låset på den övre tvärstången. Lås hjulbromsen.
 • Upprepa punkt 2, 3 och 4 med den andra gaveln.
 • Kör mattrullen parallellt med det stativ rullen ska placeras på. Bromsa hjulen.
 • Fäst mattan på valsen med mattclips. Lagren i dornen ger nu en friktionsfri upprullning.
  Skevheter regleras genom att lyftenhetens placering justeras.

 • da
 • de
 • en
 • fr
 • no
 • sv

Alrøvej 54
8300 Odder
Tlf: 86 55 12 00
Fax: 86 55 16 30
© 2010 by Elbæk International   |   All rights reserved.

site created and hosted by nordicweb